.: وبلاگ صحیفه :. .: بلاگ صحیفه :.

0

.: فواید مهم نماز :.

آثار ایستادن در نماز باعث تقویت حالت تعادلی بدن و قسمت مرکزی مخچه که محل کنترل اعمال و حرکات ارادی است می شود، ثابت و خیره شدن چشم ها در...